fbpx
arrow top

POLITYKA ESG NA LATA 2022-2023
Zrównoważona praca,
z myślą o człowieku i planecie

W Sushi&Food Factor® naszą misją jest zrównoważona, otwarta na innowacje, przyjazna dla środowiska i konsumenta produkcja zdrowych, smacznych i pożywnych zestawów sushi oraz innych dań kuchni świata.

food image

Szanowni Państwo

Prowadzenie zrównoważonej działalności to wielka odpowiedzialność, ale i obowiązek. Z wielką satysfakcją przedstawiam więc nasze postulaty, informacje o realizowanych planach oraz deklarowane działania, podejmowane na rzecz ochrony środowiska oraz troski o społeczeństwo.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

TO JEST DLA NAS WAŻNE!
brand logo

Szacunek

Okazywany innym i sobie

brand logo

Uczciwość

Postępowanie zgodnie z zasadami fair-play

brand logo

Odpowiedzialność

Za wszystkie podejmowane działania

brand logo

Doskonalenie

Dbanie o samorozwój dla dobra swojego i firmy

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA ŁAD KORPORACYJNY:

Jako solidny partner do współpracy, zachowujemy pełną transparentność działania.
Budujemy partnerstwa na rzecz pozytywnych zmian.

 • Zwiększyliśmy zatrudnienie wyspecjalizowanych pracowników o 21 osób
 • Wspieramy rozwój zawodowy kobiet, które stanowią 80% zarządzającej kadry inżynierskiej
 • Rozwijamy lokalny rynek pracy dając zatrudnienie dla ponad 300 osób
 • Stoimy na straży odpowiedzialnego podejścia, za priorytet traktując działania zapewniające bezpieczeństwo pracowników, interesariuszy, konsumentów i otoczenia
 • Działamy uczciwie, zgodnie z zasadami fair-play, okazując szacunek innym i sobie
 • Bierzemy odpowiedzialność za wszystkie podejmowane działania
 • Dbamy o samorozwój dla dobra firmy, otoczenia i swojego
 • Zobowiązujemy się do stosowania zasad tolerancji i braku dyskryminacji względem narodowości, pochodzenia etnicznego, płci, orientacji seksualnej, wyznania, wieku oraz stanu zdrowia obecnych pracowników oraz osób w procesie rekrutacji
food image

POZNAJ NASZE PLANY
2022/2023 ROK:

food image
 • Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
 • Wprowadzenie nowych opakowań MONO-PET

  w 100% recyklowalne, wykonane z jednorodnego materiału. W efekcie opakowanie MONO-PET w procesie recyklingu może być przetworzone na czysty PET
 • Zakup nowych urządzeń do oczyszczania sprzętu drobnego, minimalizujących emisję pary wodnej do środowiska i pozwalających na oszczędności na wodzie na poziomie ¼
 • Zakup flotatorów przeznaczonych do oczyszczenia ścieków z zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, takich jak: tłuszcze, produkty naftowe, zawiesiny
 • Utrzymanie wskaźnika reklamacji w stosunku do sprzedaży na poziomie niższym niż 0,01%
 • Wsparcie oraz współpraca z minimum dwoma organizacjami charytatywnymi rocznie