POLITYKA ESG NA LATA 2022-2023
Zrównoważona praca,
z myślą o człowieku i planecie

W Sushi&Food Factor® naszą misją jest zrównoważona, otwarta na innowacje, przyjazna dla środowiska i konsumenta produkcja zdrowych, smacznych i pożywnych zestawów sushi oraz innych dań kuchni świata

Szanowni Państwo

Prowadzenie zrównoważonej działalności to wielka odpowiedzialność, ale i obowiązek. Z wielką satysfakcją przedstawiam więc nasze postulaty, informacje o realizowanych planach oraz deklarowane działania, podejmowane na rzecz ochrony środowiska oraz troski o społeczeństwo.
Z poważaniem
tubacka-podpis

Prezes Zarządu

NASZA
OBIETNICA

W całym procesie prowadzimy zrównoważoną i odpowiedzialną działalność. Posługujemy się systemami gwarantującymi, że produkty są najwyższej jakości oraz pochodzą z połowów, hodowli i upraw minimalizujących szkodliwy wpływ zabiegów na środowisko. Stoimy na straży odpowiedzialnego podejścia, za priorytet traktując działania zapewniające bezpieczeństwo pracowników oraz bezpieczeństwo żywności.

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKCJIINWESTYCJA W ROZWÓJ PRACOWNIKÓWZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
Previous slide
Next slide

TO JEST DLA NAS WAŻNE!

Szacunek

Okazywany innym i sobie

Uczciwość

Postępowanie zgodnie z zasadami fair-play

Odpowiedzialność

Za wszystkie podejmowane działania

Doskonalenie

Dbanie o samorozwój dla dobra swojego i firmy

NASZE POSTULATY

POSTĘP I INNOWACJE

punkt

Unowocześniamy i rozwijamy park technologiczny o energooszczędne maszyny, rozwiązania opakowaniowe oraz urządzenia zmniejszające ilości generowanych odpadów

punkt

Stawiamy na rozwiązania pozwalające na optymalizowanie i zwiększanie jakości oraz wydajności produkcji

punkt

Rozwijamy technologie produkcji pod kątem rozwiązań przyjaznych środowisku

punkt

Czerpiemy surowce od certyfikowanych i zaufanych dostawców

punkt

Kładziemy silny nacisk na politykę zero waste w stosunku do surowców

punkt

Prowadzimy kompleksowe kontrole procesów na wszystkich etapach produkcji


EDUKACJA I ROZWÓJ

punkt

Stale pracujemy nad podnoszeniem świadomości jakościowej pracowników

punkt

Wprowadziliśmy cyklu szkoleń z zakresu segregacji odpadów, w celu podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników

punkt

Popularyzujemy zdrowe nawyki żywieniowe konsumentów

punkt

Współpracujemy z instytucjami naukowymi, laboratoriami badawczymi i ekspertami


BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Standard określa dozwolone środki ochrony roślin i techniki ich nawożenia, reguluje kwestie nawadniania i gospodarki odpadami, a przy tym ma na względzie bezpieczeństwo środowiska naturalnego i dobro pracowników zaangażowanych w produkcję

Systemy gwarantują, że nasze produkty pomyślnie przeszły specjalistyczne testy i inspekcje, są wysokiej jakości i w pełni bezpieczne dla konsumentów

Standard ASC oznacza, że wybieramy ryby ze zrównoważonych połowów, które w mniejszym stopniu wpływają na ekosystem, pozostawiając więcej ryb w morzach i oceanach oraz sprzyjając innym zwierzętom morskim. *informacji szukaj na etykiecie

Standard MSC oznacza, że wybieramy ryby i owoce morza z odpowiedzialnych hodowli, które nie wywierają negatywnego wypływu na środowisko naturalne. *informacji szukaj na etykiecie


Poprzedni
Następny

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO

Obietnicą Sushi&Food Factor® jest prowadzić
zrównoważoną działalność, szanującą człowieka i planetę

punkt

Prowadzimy stały monitoring oraz bieżącą regulację procesów produkcyjnych celem ograniczania ilości energii zużywanej przez maszyny

punkt

Wdrożyliśmy energooszczędne technologie chłodnicze

punkt

Posiadamy własne stacje uzdatniania wody

punkt

Dokonaliśmy wymiany środków transportu wewnętrznego ze spalinowego na elektryczny

punkt

Zastosowaliśmy energooszczędne oświetlenie ledowe w fabryce, biurach i magazynach

punkt

Wyposażyliśmy łazienki w wodooszczędne krany do wody z czujnikiem ruchu

punkt

Stale ograniczamy emisję poprzez usprawnienie systemów oczyszczania ścieków przemysłowych

punkt

Posiadamy instalację neutralizacji ścieków przemysłowych


Określa dobre praktyki w ramach projektowania opakowań jednostkowych, zbiorczych, stickerów, kontretykiet. Prowadzi do zmieniania dzisiejszego odpadu w surowiec nadający się do dalszego wykorzystania.

punkt

Zwiększyliśmy współczynnik przekazywanych do odzysku odpadów do 90%

punkt

Współpracujemy z Organizacją Odzysku Opakowań Eko – Cykl, za pośrednictwem której realizujemy obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych

punkt

Zrealizowaliśmy obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych co najmniej w 56%

punkt

Wprowadziliśmy opakowania dla dań gotowych sushi, które w 80% powstają z recyclatu

punkt

Zmieniliśmy materiał naklejek wykorzystywanych na opakowania dań gotowych sushi z folii na papier

punkt

Zwiększyliśmy zakres segregacji odpadów u źródła

punkt

Zmniejszyliśmy liczbę generowanych odpadów poprzez ponowne wykorzystanie wybranych opakowań


Poprzedni
Następny

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPOŁECZEŃSTWO

W naszej codzienności promujemy i rozwijamy standardy społecznego zaangażowania.
Angażujemy się w rozwój społeczności i grup najbardziej potrzebujących pomocy.

Sportowcy i my

Z ogromną radością dzielimy sukcesy wspieranej przez siebie Akademii Judo i niezwykle utalentowanej, ambitnej zawodniczki Agaty Szafran w osiąganiu sportowych celów. Współpraca z Klubem jest niezwykle satysfakcjonująca – mamy wielką przyjemność obserwować, jak Akademia rozwija się, stając się jedną z najbardziej liczących się organizacji judo w Polsce. Dziś jej wychowankami są młodzieżowi medaliści Mistrzostw Polski i imprez zagranicznych. Trener, Radosław Miśkiewicz, to osoba o wielkim talencie i sercu. Dzięki niemu Klub rozwija się, a sportowcy są doskonale przygotowani do wszystkich wydarzeń sportowych, w których uczestniczą.


Pracownicy i my

Każdy z naszych pracowników ma bezpłatny dostęp do całego portfolio produktowego. Jeżeli chce wesprzeć swoją lokalną społeczność, bliską jego sercu inicjatywę, ważne dla niego wydarzenie, staramy się pomóc na tyle, na ile jest to możliwe. Jesteśmy w stałej gotowości, aby uczestniczyć we wszystkim tym, co istotne dla członków naszego zespołu.


Pracownicy i my

Każdy z naszych pracowników ma bezpłatny dostęp do całego portfolio produktowego. Jeżeli chce wesprzeć swoją lokalną społeczność, bliską jego sercu inicjatywę, ważne dla niego wydarzenie, staramy się pomóc na tyle, na ile jest to możliwe. Jesteśmy w stałej gotowości, aby uczestniczyć we wszystkim tym, co istotne dla członków naszego zespołu.


Poprzedni
Następny

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŁAD KORPORACYJNY:

Jako solidny partner do współpracy, zachowujemy pełną transparentność działania.
Budujemy partnerstwa na rzecz pozytywnych zmian.

Zwiększyliśmy zatrudnienie wyspecjalizowanych pracowników o 21 osób

Wspieramy rozwój zawodowy kobiet, które stanowią 80% zarządzającej kadry inżynierskiej

Rozwijamy lokalny rynek pracy dając zatrudnienie dla ponad 300 osób

Stoimy na straży odpowiedzialnego podejścia, za priorytet traktując działania zapewniające bezpieczeństwo pracowników, interesariuszy, konsumentów i otoczenia

Dbamy o samorozwój dla dobra firmy, otoczenia i swojego

Zobowiązujemy się do stosowania zasad tolerancji i braku dyskryminacji względem narodowości, pochodzenia etnicznego, płci, orientacji seksualnej, wyznania, wieku oraz stanu zdrowia obecnych pracowników oraz osób w procesie rekrutacji

POZNAJ NASZE PLANY
2023/2024 ROK:

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001Wprowadzenie nowych opakowań MONO-PET

w 100% recyklowalne, wykonane z jednorodnego materiału. W efekcie opakowanie MONO-PET w procesie recyklingu może być przetworzone na czysty PET

Zakup nowych urządzeń do oczyszczania sprzętu drobnego, minimalizujących emisję pary wodnej do środowiska i pozwalających na oszczędności na wodzie na poziomie ¼

Zakup flotatorów przeznaczonych do oczyszczenia ścieków z zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, takich jak: tłuszcze, produkty naftowe, zawiesiny

Utrzymanie wskaźnika reklamacji w stosunku do sprzedaży na poziomie niższym niż 0,01%

Wsparcie oraz współpraca z minimum dwoma organizacjami charytatywnymi rocznie

Dalsza minimalizacja śladu środowiskowego poprzez wykorzystywanie materiałów nadających się do recyclingu i pochodzących z recyclingu.